Werving & Selectie, Jobhunting & Outplacement, ReÏntegratiediensten

logo Niloc

IRO informatie

Zelf een reïntegratiebureau uitzoeken

Dat kan met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst, ofwel IRO. U mag in overleg met uw re-integratiecoach WW of uw arbeidsdeskundige zelf een re-integratiebureau uitzoeken waarbij u zich prettig voelt en waarvan de werkwijze bij u past.

Intermediair HvR

Intermediair HvR werkt onafhankelijk en is een volledig zelfstandige organisatie. Opdrachtgevers zijn het UWV WERKbedrijf, werknemers, werkgevers en gemeenten. Tevens werken wij samen met diverse externe adviseurs uit ons netwerk, zoals loopbaanadviesbureaus, bureaus voor communicatie, expertisecentra op het gebied van stress en burnout, P&O-adviseurs en arbeidsdeskundigen.

Reïntegratie

Onder reïntegratie wordt verstaan de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Bent u ziek of werkloos, dan kan Intermediair HvR u begeleiden en coachen bij het vinden van een passende baan. Mensen met een uitkering kunnen daarvoor een IRO (individuele reïntegratie overeenkomst) aanvragen bij het UWV. Ook uw Gemeente heeft budget voor arbeidsbemiddeling, zelfs als u geen uitkering heeft.

Persoonlijke begeleiding

Intermediair HvR ondersteunt u bij het aanvragen hiervan. We stellen samen met u een plan op maat op. Daarbij kunnen we gebruik maken van, scholing, beroepskeuzeonderzoek, training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of een proefplaatsing. Gedurende het gehele traject wordt u begeleid en ondersteund, onder andere bij het opstellen van uw CV of sollicitatiebrief. Maar ook het ondersteunen bij de daadwerkelijke sollicitatie, het benaderen van werkgevers en begeleiding na plaatsing hoort tot de dienstverlening van Intermediair HvR

UWV informatie

Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de site van het UWV zelf www.uwv.nl